Denný IT tábor 2016 - Programovanie v Pythone

Po, 23 máj 2016 09:10:58 BST by robert.hajduk, 10191 views

Kedy: 11. - 15. júl 2016

Pre koho: Žiaci ZŠ, ktorí v školskom roku 2015/16 navštevujú  7. až 9. ročník ZŠ

Náplň: Programovanie v Pythone

Program: Denný harmonogram

Registrácia:   Tábor je plne naplnený

Kapacita:  20 účastníkov

Miesto konania:  Jesenná 5, Košice

Poplatok: 44 Eur
 
Platobné informácie: Organizačný poplatok IT tábora 2016.
IBAN: SK2809000000000571404383 Suma: 44.00 €
Variabilný symbol: 2016 Špecifický symbol: 0000000315 Konštantný symbol: 0308
Informácia pre prijímateľa: IT tabor – meno a priezvisko dietata
 
Strava: Počas celého dňa bude pre všetkých zabezpečený pitný režim a kompletné stravovanie - desiata, obed a olovrant. 

Denný IT tábor 2016 - Robotika

Št, 19 máj 2016 22:51:40 BST by robert.hajduk, 10264 views

Kedy: 11. - 15. júl 2016

Pre koho: Žiaci ZŠ, ktorí v školskom roku 2015/16 navštevujú  5. až 8. ročník ZŠ

Náplň: Programovanie robotov

Program: Denný harmonogram

Registrácia:   Tábor je plne naplnený

Kapacita:  20 účastníkov

Miesto konania:  Jesenná 5, Košice

Poplatok: 44 Eur

Platobné informácie: Organizačný poplatok IT tábora 2016.
IBAN: SK2809000000000571404383 Suma: 44.00 €
Variabilný symbol: 2016 Špecifický symbol: 0000000315 Konštantný symbol: 0308
Informácia pre prijímateľa: IT tabor – meno a priezvisko dietata

Strava: Počas celého dňa bude pre všetkých zabezpečený pitný režim a kompletné stravovanie - desiata, obed a olovrant.